A1D84B1T67367IP44.200.194.25523102011    DUYURULAR

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve TOS+EXPO iş birliği ile 4.Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı ve İSO “İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul adresinde 14-17 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumda “Sanayi Tesislerinde Yangınla Mücadelede İnsan ve Sistem Faktörü” başlıklı bildiri tarafımdan sunulmuştur.

2015 yılından beri oluşturduğumuz; ülkemizdeki ve Dünya'daki itfaiyecilik, yangınla savaş ve yangın güvenliği konularındaki eserlerin bulunduğu dijital kütüphane 2021 yılında Google Drive'a taşındı. Bu linkten ulaşılabilir; YANGINLA ŞAVAŞ VE YANGIN GÜVENLİĞİ KÜTÜPHANESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 4-6 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlemiş olduğu "35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri" nin ikinci gününde Acil Durum Yönetimi konulu 4. Oturumda sunmuş olduğum tebliğimin video kaydına şu linkten ulaşılabilir; “İşyerlerinde Olası Yangın Senaryoları ve Önleme Politikası” – Öğr. Gör. Abdurrahman İnce

"Yaşam Alanlarında Oluşabilecek Yangınlar, Tedbirler ve Müdahale" başlıklı makalemiz Kadın ve Aile dergisinin 85. sayısında yayımlandı. Aynı çerçevede Ev Yangınları, Tedbirler ve Müdahale konulu söyleşimiz, Dr. Öğr. Üyesi Nurullah YÜCEL hocanın moderatörlüğünde Pusula Kulübü kanalında 16 Mart 2021 tarihinde yayımlandı. Bu söyleşinin video kaydına şu linkten ulaşılabilir;  Ev Yangınları, Tedbirler ve Müdahale - Öğr. Gör. Abdurrahman İnce,

Sakarya'daki piroteknik ürünler (bu ürünlerin içinde havai fişek de var) fabrikasında meydana gelen patlamalar elim sonuçlar doğurmuştur. Bu sahada önemli bilgi eksiklikleri bulunmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü - Okan Üniversitesi Patlayıcı Mühendisliği- ODTÜ Maden Mühendisliği ve Orica Nitro Patlayıcı Maddeler A.Ş. tarafından 21-22 Nisan 2011 tarihlerinde tertip edilen "Ticari Patlayıcı Kullanımında Güvenlik Esasları Yasal Düzenlemeler ve Teknolojik Gelişim" semineri İstanbul, Merter Polis Eğitim ve Kongre Merkezi (PEKOM)'da icra edilmiştir. Bu programda "Ticari Patlayıcı Kullanımında Yangın Güvenliği" başlıklı seminer, İBB adına tarafımdan sunulmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulunun konuyla ilgili iki raporu ile ilgili başlıca mevzuat olarak; TDBPMAMVBÜİTSDSKYEDUVEİ_Tüzük, PMBPAVDH_Yönetmelik ve SKAPMBPAVDH_Yönetmeliğin 11.07.2020 tarihi itibariyle güncel halleri download sayfasına ayrıca eklenmiştir.

V. Türkiye'de İSG Alanında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu 27 Haziran 2020, Saat: 13:00 - 19:00 arası "zoom" üzerinden uzaktan gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda İSG alanında çok değerli konuşmalar sunulmuştur. Sempozyumun son konuşması olan “İşyerlerinde Yangın Tehlikesine Karşı Yapılması Gereken Görevlendirmeler ve Çalışması Gereken Sistemler” başlıklı tebliğim sadece yangın esnasında yangınla savaşın aksamasına sebep olan sorunların izahı ve çözüm önerileri üzerinedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tertiplemiş olduğu “Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi” 6-7 Aralık 2017 günlerinde Hilton İstanbul Bosphorus - Cumhuriyet Cad. No: 50 Harbiye/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Bu kongrede “Yangında Kayıp Riskinin Yüksek Olduğu İşyerlerinde Yangın Çıkmasının ve Sirayetinin Minimize Edilmesi” başlıklı bildiri tarafımdan sunulmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Eyüp Belediyesi ile birlikte tertiplemiş olduğu “13. İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri” Sempozyumu 19 Ocak 2017 günü Eyüp Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumda “Yangına Karşı Alınacak Güvenlik Tedbirleri” başlıklı bildiri tarafımdan sunulmuştur.

“Hastanelerde Yangın Güvenliği ve Tahliye Gerekleri Üzerine Bir İrdeleme” başlıklı İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans tezim YÖK Ulusal Tez Merkezinde yayınlanmıştır. Tez No: 443842

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tertiplemiş olduğu “8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı” İstanbul Haliç Kongre Merkezinde 8-11 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumda “Acil Durum Servislerinin ve Acil Durum Ekiplerinin Müdahale Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıklı bildiri tarafımdan sunulmuştur.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesinin birlikte tertiplemiş olduğu “III. Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Sempozyumu 30 Nisan 2016 günü YTÜ Yıldız Kampüsü Oditoryumunda gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumda “Dış Cephelerde Yangın Güvenliği” başlıklı bildiri tarafımdan sunulmuştur.

Gebze Teknik Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesinin birlikte tertiplemiş olduğu “1. İş Güvenliği ve Endüstride Proses Güvenliği” Sempozyumu 29 Nisan 2016 günü Gebze Teknik Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumda “Fabrika Çatılarında Yangın Tehlikesi” başlıklı bildiri tarafımdan sunulmuştur. 

Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin birlikte tertiplemiş olduğu “Yerel Yönetimlerde Uygulanacak İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Uygun Eğitim Modüllerinin Oluşturulması” Çalıştayı 14-17 Nisan 2016 tarihlerinde Kahramanmaraşta gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda “İtfaiye Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarında Pratik Bilgiler” başlıklı seminer tarafımdan verilmiştir.

İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Üniversitesinin birlikte tertiplemiş olduğu “I. Ulusal Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği” Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans Salonu, Sütlüce/İstanbul adresinde 24 Aralık 2015 günü gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumda “Kentsel Ortamda Kimyasal Riskler ve Önlemler” başlıklı bildiri tarafımdan sunulmuştur. 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 09/07/2015 tarihli ve 29411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle revize edilmiştir. Değişikliklerin de gösterildiği yönetmeliğin yeni haline buradan ulaşabilir veya indirebilirsiniz. Döküman, içinde dolaşmak için linklendirilmiştir. Değişiklik yapılan kısımlar mavi renkle boyanmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte tertiplemiş olduğu “Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği” Sempozyumu İstanbul Kongre Merkezinde, 09 Mayıs 2015 günü gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumda “İtfaiye Teşkilatlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Mesleki Eğitimler” başlıklı poster bildiri tarafımdan sunulmuştur.

İtfaiyecilerin Tehlikeli Maddeler Referans Kitabı'nda [Firefighter’s Hazardous Materials Reference Book] 877 adet Tehlikeli Maddenin özellikleri birer sayfada özetlenmiş ve ayrıca yangına maruz kaldıklarında ilave olarak Toksik Yanma Ürünleri ortaya çıkıyorsa bunlar da izah edilmiştir. Toksik yanma ürünleri bilgilerini de içeren bu referans kitabı tehlikeli maddelere müdahale yönetiminde önemli bir ihtiyaçtır. Verilen bilgiler her madde için bir satır olacak şekilde özetlenerek ve tercüme edilip yazılarak listelenmiştir. Ayrıca sayfaların orijinal halleri taranarak dijital ortama aktarılmıştır. Liste linklenerek bu orijinal sayfalara ulaşılacak şekilde köprüler kurulmuştur. İlk etapta her madde için özet tehlike bilgisine Türkçe olarak ulaşılabilmekte, ayrıca sayfa numarası tıklanarak orijinal sayfaya ulaşılabilmektedir. Bu basit program PC, tablet ve akıllı telefonların tüm işletim sistemlerinde çalışmaktadır. Programı buradan indirebilirsiniz (217 MB). Buradan da indirmeden çalıştırabilirsiniz.

Aşırı Derecede Tehlikeli Maddeler Listesi (List of Extremely Hazardous Substances [40 CFR 355]) ise bu listedeki 356 adet aşırı derece tehlikeli maddenin MSDS formları temin edilerek ve listedeki aşırı derecede tehlikeli maddelerin CAS numaralarına link verilerek MSDS formlarına ulaşılacak şekilde köprüler kurulmuştur. Bu basit program da PC, tablet ve akıllı telefonların tüm işletim sistemlerinde çalışmaktadır. Programı buradan indirebilirsiniz (20 MB). Buradan da indirmeden çalıştırabilirsiniz. 

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Okan Üniversitesinin birlikte tertiplemiş olduğu “Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Sempozyumu YTÜ Yıldız Kampüsü Oditoryumunda, 26 Mayıs 2014 günü 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumda “Yangın ve Atex Patlamaları” başlıklı bildiri Yrd. Doç. Dr. Rüştü Uçan ve İSG Yüksek Lisans Öğretim Görevlisi Efari Bahçevan ile beraber tarafımızdan sunulmuştur.

ÇASGEM (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi)’ de 11-14 Mayıs 2014 tarihlerinde “Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi” yüksek lisans hocam Efari Bahçevan ile birlikte tarafımızdan verilmiştir. Eğitimin son slaytlarında yer alan; Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması için yol haritası ve örnek doküman formatını içeren özet sunuya buradan ulaşabilirsiniz.

Elektrik Mühendisleri Odasının, Kimya, Maden, Petrol, Jeoloji ve Çevre Mühendisleri Odalarının da destekleriyle düzenlediği İkinci ATEX Sempozyumu 26-27-28 Eylül 2013 tarihlerinde TSE Kalite Kampüsü, Çayırova tren istasyonu yanı, Çayırova  / Gebze / Kocaeli’de yapılmıştır. Bu sempozyumda “Sanayide Yanıcı Sıvı Buharlarının Meydana Getirdiği ATEX Patlamaları” başlıklı bildiri 28 Eylül 2013 saat 11:00 - 11:30 arası tarafımdan sunulmuştur.

TUYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu, 14 - 15 Kasım 2013 tarihinde Wow Convention Center'da (Atatürk Havalimanı Karşısı) yapılmıştır. Bu sempozyumda “Yüksek Binalarda Yangın Güvenliği Açısından Dış Cephe Yalıtım ve Kaplama Malzemeleri” başlıklı bildiri İstanbul İtfaiye Eski Müdürü Doç.Dr. Muhittin Soğukoğlu ile beraber tarafımızdan sunulmuştur. Sempozyumun tüm tebliğlerini içeren bildiriler kitabını buradan indirebilirsiniz. Sempozyumun tüm sunumlarını buradan indirebilirsiniz.

ISAF “17. Uluslararası Yangın, Acil Durum ve Arama-Kurtarma Fuarı” 19-22 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde (Atatürk Havalimanı Karşısı) yapılmıştır. Bu fuar bünyesinde “Belediye İtfaiye Teşkilatlarının Değişen Mevzuatla Oluşan Problemleri ve Çözüm Önerileri” konulu seminer 22 Eylül 2013 saat 10:00 - 13:00 arası İstanbul İtfaiye Eski Müdürü Doç.Dr. Muhittin Soğukoğlu ile beraber tarafımızdan sunulmuştur.

Değişen mevzuat ve şartlara göre revize edilen İBB Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği 15/07/2015 tarihli ve 1153 sayılı İBB Meclis Kararı ile onaylanıp kabul edilerek ve  05/08/2015 tarihli Milli Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmeliğin onaylı metnine buradan ulaşabilirsiniz.

    PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

Her yıl birçok köyümüz tamamen veya kısmen yanmakta ve bazıları orman yangınına dönüşmektedir. Çözümü "Gönüllü İtfaiyecilik" sistemindedir. Her köyde söndürme, kurtarma ve ilkyardım yapılabilmesi için eğitilmiş insan ve araç gereç bulundurulmalıdır. Bu konuda 2005 yılından beri çeşitli platformlarda bilgilendirme yapılmış olup "Gönüllü İtfaiye İstasyonlarına Olan İhtiyacı Belirleyen Faktörler" konulu en son bildirimiz TÜYAK 2009 Yangın ve Güvenlik Sempozyumunda sunulmuştur. Sempozyumun tüm tebliğlerini içeren bildiriler kitabını buradan indirebilirsiniz.

Ülkemizde kasıtlı yangın oranı Dünya genelinden on kat düşük gözüküyor. Yakanın yanına kalıyor. Çözümü "Yangın Tahkikatı" eğitimindedir. Bu konuda 1997 yılında USA Mississippi Fire Academy'den "Fire Investigator" eğitimi alınmış olup, 2005 yılından beri bazı itfaiye teşkilatlarımızın yöneticilerine ve personeline, bazı polis olay yeri inceleme ekip ve amirlerine, KKTC'mizin tüm itfaiye yöneticilerine ve tüm personeline ve başka ilgililere bu eğitim verilmiştir. "Yangın Çıkış Sebebinin Araştırılması" konulu makalemiz "İtfaiye Dünyası" Dergisi Yıl:2 Sayı:7 2008'de yayınlanmıştır.

Sanayide meydana gelen patlamaların tamamına yakını ATEX patlamalarıdır. Patlayıcı Atmosfer tehlikesi ülkemizde yeterince anlaşılamamaktadır. Seminer, sempozyum ve eğitimlerle bilgilendirme sağlanmalıdır. Bu konuda "Patlayıcı Atmosferlerin (ATEX) Patlama Davranışları" konulu bildirimiz 22-23-24 Eylül 2011 tarihlerinde Elektrik, Kimya, Maden, Petrol, Jeoloji ve Çevre Mühendisleri Odalarının birlikte düzenlediği ATEX Sempozyumu 'nda Ankara'da sunulmuştur. Sempozyumun tüm tebliğlerini içeren bildiriler kitabını buradan indirebilirsiniz. Sempozyumun tüm sunumlarını buradan indirebilirsiniz.

300 sene önce "itfaiye tulumbası"nı icad ederek itfaiyecilikte devrim yaptık. Bugün binalarımızda "Yangın Su Basıncı" yok. Mevcut olanların da tamamına yakını yangın vukuunda elektrik kesilince çalışmıyor. Çözümü "Acil Durum Enerji Sistemi"ndedir. Bu konuda "Yangın Güvenlik Sistemlerine Enerji Sağlanmasının Yangın Esnasında Sürdürülebilirliği ve Acil Durum Enerji Sistemi" konulu bildirimiz 13-14 Ekim’de “TÜYAK 2011 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi”nde İstanbul Yeşilköy WOW Center’da sunulmuştur.

Ülkemizde yangına müdahale ile görevli olanların "İş Sağlığı ve Güvenliği" aksamakta ve müdahalede başarısızlığa sebep olmaktadır. Çözümü "İSG Eğitimi ve Uygulaması"ndadır. Bu konuda "Yangın Yerindeki Tehlikeler" konulu makalemiz "İtfaiye 110" Dergisi Yıl:4 Sayı:16 1998'de yayınlanmıştır. "Tehlikeli Kimyasalların Güvenli Depolanması" konulu makalemiz "İtfaiye Dünyası" Dergisi Yıl:2 Sayı:7 2008'de yayınlanmıştır. "Doğalgaz ve LPG Yangınları" ve "Tehlikeli Maddeler" ders notları 1998 yılında oluşturulmuştur. "İtfaiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği " çalışması devam etmektedir.

"Acildurum Bina Tahliyesi" herhangi bir mevzuat ve standartta tarif edilmemiştir. Nasıl yapılacağı bilinmemektedir. Halbuki BYKH Yönetmelikte senede en az bir defa, İSİG Tüzükte ise senede en az iki defa tahliye tatbikatı yapılması istenmektedir. Tahliyenin ne olduğu ve tahliye tatbikatının nasıl yapılacağı bir düzenleme ile tarif edilmelidir. Bu konuda "Yangın Acildurumu Bina Tahliyesi" konulu çalışmamız devam etmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kanunu R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 ile yürürlüğe girmiş, buna göre daha önce var olan Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü lağvedilmiştir. Ancak bu üç kurumun yerine ihdas edilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kendisinden beklenilen kapsayıcı yapılanmayı gerçekleştirememiş ve afetlerle görevli Sivil Savunmanın yeni bir versiyonu durumuna düşülmüştür. Acil Durumlarla görevli İtfaiye teşkilatlarının yeri ile diğer acil durum hususları bu başkanlıkta gereken yeri bulamamıştır. Bu kanunda "Afet" tanımı yeterli ve kapsayıcı yapılmış olmakla birlikte "Acil Durum"un tanımı bile yanlış yapılmıştır.

Bu yanlış düzeltilmeli ve "Profesyonel İtfaiyecilik" için gerekli standardizasyon, eğitim, sertifikasyon ve mevzuat eksiklikleri tamamlanmalı, ülke genelinde yaklaşık 35.000 köyümüzde söndürme, kurtarma ve ilk yardım gerektiren acil durumlar için en başta bahsettiğimiz "Gönüllü İtfaiyecilik" sistemi hayata geçirilmelidir.

İletişim Bilgileri: +90 535 817 10 95 - aince34@gmail.com - abdurrahmanince@yahoo.com
.::"insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır" düsturuyla, bu kubbede hoş bir sada bırakmak için ::.
© 2011 Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak Gösterilerek Alıntı Yapılabilir. Download sayfasindan tüm içerik indirilebilir.