A1D74B81T67367IP44.200.194.25523102011    ÖZGEÇMİŞ

Abdurrahman İnce 1962 yılında İstanbul’da doğdu.
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nden mezun
Okan Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisansını tamamladı.
İstanbul Ticaret Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora tahsili yapmaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde 30/03/1995 tarihinde çalışmaya başlamıştır.
8 yıl “İBB İtfaiye Eğitim Merkezi (İBİTEM) Amir Yardımcılığı” ve 9 yıl “Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Amiri” görevlerinden sonra, 02/12/2014 - 25/03/2016 tarihleri arası “İBB İtfaiye Eğitim Merkezi (İBİTEM) Amiri” olarak görev yapmıştır. 28/03/2016 - 01/08/2018 tarihleri arası İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğünde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yaptı ve memuriyetten emekli oldu.
1997 yılı itibariyle “NFPA 1033 Fire Investigator” “Yangın Tahkikatçısı” sertifikasına sahip olup, “Yangın Çıkış Sebebinin Araştırılması” eğitimlerini vermektedir.
Ayrıca; Tehlikeli Maddeler, Patlamalar, Yangın Yerindeki Tehlikeler, Yangının Yapısı ve Gelişimi, Doğalgaz ve LPG Yangınları, İşyerlerinde Yangın Güvenliği, Acil Durum Organizasyonları, Köylerde Söndürme, Kurtarma ve İlkyardım İmkanları ve Gönüllü İtfaiyecilik, İtfaiyede İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum Enerji Sistemleri ve Acil Durum Bina Tahliyesi konularında çalışmaları vardır.
Üsküdar ve Yeni Yüzyıl Üniversitelerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans programlarında öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

    ALINAN DİĞER EĞİTİMLER, SERTİFİKALAR VE BELGELER
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı” Belgesine sahiptir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Eğiticilerin Eğitimi” Belgesine sahiptir.
 • ABD Mississippi Fire Academy “NFPA 1033 Fire Investigator” Yangın Araştırmacısı Sertifikasına sahiptir.
 • Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp ABD ve Adli Bil. Der. “1. Yangın İncelemeleri Kursu” Sertifikasına sahiptir.
 • Ank. Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp ABD “2. Yangın İncelemeleri Kursu”na öğretim görevlisi olarak katkı sağlamıştır.
 • Ank. Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp ABD “3. Yangın İncelemeleri Kursu”na öğretim görevlisi olarak katkı sağlamıştır.
 • Önder Akademi “Patlayıcı Ortam Sınıflandırma ve Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Eğitimi” Katılım Belgesi,
 • Seyir Akademi “Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi”ne öğretim görevlisi olarak katkı sağlamıştır.
 • ÇASGEM’de öğretim görevlisi olarak “Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimlerini” vermiştir ve vermeye devam etmektedir.
 • “Patlayıcı Ortamlarda Çalışmada İş Güvenliği” Okan Üniversitesi, Yüksek Lisans Bitirme Projesi,
 • “Hastanelerde Yangın Güvenliği ve Tahliye Gerekleri Üzerine Bir İrdeleme”Üsküdar Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi,
 • "Patlayıcı Atmosferlerin (ATEX) Patlama Davranışları" Bildiri, 22-23-24 Eylül 2011, Elektrik, Kimya, Maden, Petrol, Jeoloji ve Çevre Mühendisleri Odaları, ATEX Sempozyumu, Ankara
 • Sanayide Yanıcı Sıvı Buharlarının Meydana Getirdiği ATEX Patlamaları” Bildiri, 26-27-28 Eylül 2013, Elektrik Mühendisleri Odasının, Kimya, Maden, Petrol, Jeoloji ve Çevre Mühendisleri Odalarının da destekleriyle düzenlediği İkinci ATEX Sempozyumu TSE Kalite Kampüsü, Çayırova tren istasyonu yanı, Çayırova  / Gebze / Kocaeli
 • Ateşe Dayanıklılık Sağlayan Bor Bileşikleri” Bitirme Ödevi, Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 1989
 • İBB Eğitim Müdürlüğü "Risk Yönetimi Eğitimi" Katılım Belgesi,
 • Yangın Yerindeki Tehlikeler; Makale, İtfaiye 110 Dergisi Yıl:4 Sayı:16 1998
 • Tehlikeli Maddeler, Yangın Yerindeki Tehlikeler, Yangının Yapısı ve Gelişimi, Doğalgaz ve LPG Yangınları, İşyerlerinde Yangın Güvenliği, Acil Durum Organizasyonları, Yangın Güvenlik Önlemleri, Yangın Çıkış Sebebinin Tespiti ve Olay Yeri İnceleme Ders Notları, İBİTEM 1998 – 2005
 • "Yangın Çıkış Sebebinin Araştırılması"; Makale, İtfaiye Dünyası Dergisi Yıl:2 Sayı:7 2008
 • Tehlikeli Kimyasalların Güvenli Depolanması; Makale, İtfaiye Dünyası Dergisi Yıl:2 Sayı:7 2008
 • “Gönüllü İtfaiye İstasyonlarına Olan İhtiyacı Belirleyen Faktörler” Bildiri, 9-10 Ekim 2009, TÜYAK 2009 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu (Bu konu ilk olarak; 29.09.2005 günü İtfaiye Haftası etkinlikleri içerisinde panel olarak,
 • 09-10 Ekim 2008 - 10. Uluslararası Yanma Sempozyumunda bildiri olarak,
 • 07-10 Ocak 2009 - 1. Orman Yangınlarıyla Mücadele Sempozyumunda bildiri olarak ve
 • 09-10 Ekim 2009 - Tüyak 2009 Yangın ve Güvenlik Sempozyumunda bildiri olarak sunuldu.
 • "Ticari Patlayıcıların Kullanımında Yangın Güvenliği" Bildiri, 21-22 Nisan 2011, Ticari Patlayıcı Kullanımında Güvenlik Esasları Yasal Düzenlemeler ve Teknolojik Gelişim Semineri, Emniyet Genel Müdürlüğü - Okan Üniversitesi Patlayıcı Mühendisliği- ODTÜ Maden Mühendisliği - Orica Nitro Patlayıcı Maddeler A.Ş. PEKOM
 • "Yangın Tehlikesine Karşı İş Sağlığı ve Güvenliği” Bildiri, 27 Mayıs 2011, 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Çalıştayı, Okan Üniversitesi - TİGİAD (Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği"
 • "Yangın Güvenlik Sistemlerine Enerji Sağlanmasının Yangın Esnasında Sürdürülebilirliği ve Acil Durum Enerji Sistemi" Bildiri, 13-14 Ekim 2011, “TÜYAK 2011 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi”, İstanbul Yeşilköy WOW Center.
 • "Kimyasal Kazalar" Bildiri, 28 Ağustos 2012, Acil ve Afet Derneği (ACAT) "Kitle İmha Silahları ve Kimyasal Tehlikeler Paneli" Ankara
 • “Yüksek Binalarda Yangın Güvenliği Açısından Dış Cephe Yalıtım ve Kaplama Malzemeleri” Bildiri, İstanbul İtfaiye Eski Müdürü Doç.Dr. Muhittin Soğukoğlu ile beraber, TUYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu, 14 - 15 Kasım 2013, Wow Convention Center
 • “Yangın ve Atex Patlamaları” Bildiri, Yrd. Doç. Dr. Rüştü Uçan ve İSG Yüksek Lisans Öğretim Görevlisi Efari Bahçevan ile beraber, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Okan Üniversitesinin birlikte tertiplemiş olduğu "Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" Sempozyumu, 26 Mayıs 2014, YTÜ Yıldız Kampüsü Oditoryumu
 • “İtfaiye Teşkilatlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Mesleki Eğitimler”Poster Bildiri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte tertiplemiş olduğu "Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği" Sempozyumu, 09 Mayıs 2015, İstanbul Kongre Merkezi
 • “Kentsel Ortamda Kimyasal Riskler ve Önlemler” Bildiri, I. Ulusal Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, İstanbul Ticaret Odası & İstanbul Ticaret Üniversitesi, 24 Aralık 2015, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans Salonu, Sütlüce/İstanbul
 • “İtfaiye Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarında Pratik Bilgiler”Seminer, 14-17 Nisan 2016, Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi, Yerel Yönetimlerde Uygulanacak İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Uygun Eğitim Modüllerinin Oluşturulması Çalıştayı, Kahramanmaraş
 • “Fabrika Çatılarında Yangın Tehlikesi”Bildiri, 29 Nisan 2016, “1. İş Güvenliği ve Endüstride Proses Güvenliği Sempozyumu”, Gebze Teknik Üniversitesi & Üsküdar Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi Konferans Salonu
 • “Dış Cephelerde Yangın Güvenliği” Bildiri, 30 Nisan 2016, “III. Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu”, Yıldız Teknik Üniversitesi & Üsküdar Üniversitesi, YTÜ Yıldız Kampüsü Oditoryumu
 • “Acil Durum Servislerinin ve Acil Durum Ekiplerinin Müdahale Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği” Bildiri, 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 8-11 Mayıs 2016, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul
 • İst. Bilgi Üniv. “Avrupa Birliği Temel Eğitim” Sertifikası
 • İBB ve ODTÜ “AB Hibeleri Proje teklifi Hazırlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” Başarı Belgesi
 • İstanbul Valiliği “Güven-2008 Milli Kriz Yönetimi Tatbikatı”na katkı için Takdir Belgesi
 • MGK Gen. Sek. “Güven-2008 Milli Kriz Yönetimi Tatbikatı”na Katılım Belgesi
 • Safranbolu Bel. Başk. “Belediye Personeline Verilen Seminer” için Teşekkür Belgesi
 • Tüm İtfaiye Teşkilleri Birliği “Yangınla Mücadele ve İtfaiyeciliğin Geliştirilmesi”ne katkı için Şükran Belgesi
İletişim Bilgileri: +90 535 817 10 95 - aince34@gmail.com - abdurrahmanince@yahoo.com
.::"insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır" düsturuyla, bu kubbede hoş bir sada bırakmak için ::.
© 2011 Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak Gösterilerek Alıntı Yapılabilir. Download sayfasindan tüm içerik indirilebilir.