A1D84B16T66050IP44.211.26.17823102011







        ACİL DURUM VE AFET TANIMLARI

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kanunu R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 ile yürürlüğe girmiş, buna göre daha önce var olan Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü lağvedilmiştir. Ancak bu üç kurumun yerine ihdas edilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kendisinden beklenilen kapsayıcı yapılanmayı gerçekleştirememiş ve afetlerle görevli Sivil Savunmanın yeni bir versiyonu durumuna düşülmüştür. Acil Durumlarla görevli İtfaiye teşkilatlarının yeri ile diğer acil durum hususları bu başkanlıkta gereken yeri bulamamıştır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kanununda aşağıda görüleceği gibi "Afet" tanımı doğru yapılmış olmakla birlikte "Acil Durum" tanımı yanlış yapılmıştır;

"Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini ifade eder."

"Acil Durum" tanımı "Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan" ifadesi ile yanlış yapılmıştır; Buna göre "Acil Durum" tanımı da bir nevi "Afet" tanımı olmuştur.

"Acil Durum" un doğru tanımını yapabilmek için " Princeton University" nin aşağıdaki tanımından istifade edilebilir;

Emergency: a sudden unforeseen crisis (usually involving danger) that requires immediate action. [Acil eylem gerektiren (genellikle tehlike içeren) ani olarak ortaya çıkan öngörülmemiş kriz.] The result is provided by Princeton University

Her şeyden önce "Emergency" teriminin Türkçe karşılığı "Acil Durum" olamaz, Emergency bir durum değil bir olaydır. TS 18001 (OHSAS)' e göre emergency olayının özel bir tipidir.

Kanaatimce "Emergency" teriminin Türkçe karşılığı "Acil Müdahale Gerektiren Olay" olmalıdır.

Daha iyi anlaşılması için örnekleme yapacak olursak; "ABD'de 911, Avrupa'da 112, ülkemizde ise 110, 112 ve/veya 155 acil telefon numaralarını imdat çağrısı için aramayı gerektiren olay." diye tanımlayabiliriz. Ülkemizde de birçok ilimizde 112 acil çağrı merkezi sistemine geçilmiştir. Diğer iller de peyderpey geçmektedir.

Afetlerde de çok sayıda ve çeşitli acil müdahale gerektiren olaylar meydana gelmektedir.

İletişim Bilgileri: +90 535 817 10 95 - aince34@gmail.com - abdurrahmanince@yahoo.com
.::"insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır" düsturuyla, bu kubbede hoş bir sada bırakmak için ::.
© 2011 Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak Gösterilerek Alıntı Yapılabilir. Download sayfasindan tüm içerik indirilebilir.